Usługi PM

Mężczyzna trzymający okulary i rozmawiający z innymi

Świadczymy usługi doradztwa inwestycyjno-budowlanego. Korzystającym z naszych usług Klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie obejmujące m.in.: opracowanie kosztorysów inwestycyjnych, wybór dostawców i negocjacje warunków na dostawy materiałów budowlanych oraz sporządzanie biznesplanów. 

Wybierając nasze usługi, zyskujecie Państwo fachowe wsparcie ekspertów z różnych dziedzin oraz kompleksową pomoc w zakresie:


• opracowania kosztorysów inwestycyjnych, optymalizacji kosztów inwestycyjnych, opracowania przepływów inwestycyjnych i pozyskania finansowania,
• opracowania harmonogramu robót w zakresie rzeczowo-finansowym,
• kompleksowego przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami poszczególnych robót w celu zawarcia umów (w tym ich sporządzenia) na roboty budowlane z tymi firmami,
• wyboru dostawców i negocjacji warunków na dostawy materiałów budowlanych,
• doradztwa inwestycyjno-budowlanego nie wymienionego powyżej, a niezbędnego do prawidłowego prowadzenia procesu inwestycyjnego w okresie jej trwania,
opracowywania biznes planów,
• monitoringu realizowanych inwestycji pod kątem zgodności z założeniami finansowymi i przepływami, terminami realizacji jak i jakości wykonywanych robót,
• opracowania założeń do sprzedaży inwestycji deweloperskich, 
udziału w sprzedaży inwestycji deweloperskich.