Usługi doradztwa budowlanego

Usługi budowlane

Oferujemy kompleksowe doradztwo budowlane. Naszym Klientom zapewniamy pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty na etapie planowania inwestycji. Na podstawie wykonanych ekspertyz, sporządzamy biznesplany, pozwalające na opracowanie kosztorysów i optymalizację kosztów inwestycyjnych. 

Nasze usługi obejmują także pomoc w prowadzeniu negocjacji z wykonawcami poszczególnych robót w celu zawarcia umów na roboty budowlane. Opracowujemy harmonogramy robót budowlanych i wykonujemy monitoring realizowanych inwestycji pod kątem zgodności z założeniami finansowymi i przepływami, terminami realizacji jak i jakości wykonywanych robót.